• 19 september 2000
 • Het kabinet geeft volgend jaar ruim 2,5 miljard gulden extra uit voor onderwijs, scholing, kennis en innovatie.

  Dit staat in de nota ‘De kenniseconomie in zicht’, die het kabinet tegelijk met de Miljoenennota naar de Tweede Kamer heeft gezonden herunterladen. Hierin wordt een invulling gegeven aan de afspraken die tijdens de bijzondere Europese Raad in Lissabon van 23 en 24 maart zijn gemaakt.
  De gunstige economie biedt de regering ook kans een nieuwe impuls te geven aan het ict-onderwijs dateien aus one drive herunterladen. Ook voor ict-onderzoek en -innovatie alsmede de verdere informatisering van de zorgsector komen aanvullende middelen beschikbaar.

  Nu de Staat goed bij kas is, kan ze wat extra’s doen Download free advents images. Ze verhoogt de ict-uitgaven voor volgend jaar met 593 miljoen gulden. In 2002 krijgt deze extra injectie een omvang van 364 miljoen gulden.

  De regering had al tijdens de Europese Top in Lissabon beloofd geld vrij te maken voor ict app to download from music iphone. Erkend wordt dat het hoog tijd is het onderwijs te moderniseren. Ook komt er geld voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van software. Het onderwijzend personeel zal zich kunnen bekwamen op ict-gebied schrift gratis herunterladen.

  Daarnaast is ruimte in het budget vrijgemaakt voor beveiliging van geautomatiseerde systemen. Vooral bij de belastingdienst blijkt hier het een en ander aan te schorten download whatsapp videos for free. Het Openbaar Ministerie, de justitiële gerechten en de politie krijgen betere computerapparatuur. Met de ict-investeringen in de zorgsector verbetert de bedrijfsvoering en de logistiek Download cultures gold for free. Dat moet ook een bijdrage leveren aan de vermindering van de wachtlijsten.

  Voor ict-onderzoek en -innovatie legt de overheid volgend jaar 81 miljoen extra op tafel herunterladen. Voor de periode tot 2010 is in totaal ruim 1 miljard gulden gereserveerd. Voor Gigaport is van 1998 tot 2002 ruim 140 miljoen uitgetrokken.

  Bron: Computable

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75