• 28 november 1999
 • Op basis van ingeleverde digitale teksten kan bekeken worden of deze tekst door de desbetreffende student zelf is geschreven of niet.
  Programma’s als Word kunnen al kijken of je als gebruiker vaak dezelfde (grammaticale) fouten maakt en in Engeland wordt geëxperimenteerd met het vergelijken van een ingeleverde tekst met teksten die eerder zijn ingeleverd cookidoo kochbuch herunterladen. Op basis hiervan kan gekeken worden of de nieuwe tekst een vergelijkbare schrijfstijl heeft.

  Aan de universiteit van Glasgow gaat men nu een stap verder bro stars. Een speciaal computerprogramma probeert identieke passages in een reeks elektronisch gemaakte toetsen op te sporen. Aanpassingen in zinsbouw en layout zijn niet voldoende om het programma op het verkeerde been te zetten herunterladen. In september werd bij een aangekondigde screening het werk van 52 van de 230 studenten als ‘verdacht’ aangemerkt. In augustus werden Edingburg al 117 fraudeurs gevonden amazon prime purchased movies. Met dit programma hoopt men het probleem van het via e-mail doorgeven van elkaars werk te voorkomen.

  De verwachting is dat na een tijd van verdere ontwikkeling deze mogelijkheden ook in Nederland beschikbaar zullen komen bücher kostenlos herunterladen kindle.

  Bronnen:


  • Automatiseringsgids
  • Hands@ICT

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75