• 1 december 2016
  • De Kennisrotonde, online loket voor de beantwoording van kennisvragen uit en over het onderwijs, gaat ook volgend jaar verder download microsoft office for free in full german chip. Begin 2016 lanceerde het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) de Kennisrotonde, een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie Download navi cards for free.

    Het loket voorziet in de behoefte van onderwijsprofessionals om kennis te nemen van wetenschappelijk onderzoek relevant voor het onderwijs. De pilot is onlangs positief geëvalueerd en op basis hiervan heeft het ministerie van OCW besloten de subsidiëring te continueren bilder aus icloud auf iphone herunterladen.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75