• 16 december 2015
 • Het nieuwe leerplankader Digitale Vaardigheden biedt grote lijnen én praktische handvatten voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het kader, dat scholen kunnen gebruiken bij lessen in digitale vaardigheden, verschijnt begin 2016 en wordt ontwikkeld door expertisecentrum SLO in samenwerking met Kennisnet herunterladen.

  ‘Een leerling kan fictie en werkelijkheid in de media onderscheiden. Een leerling kan persoonlijke informatie beheren, en kan een taak opdelen in kleinere stapjes.’

  Dit zijn slechts enkele praktische vaardigheden (binnen de leergebieden mediawijsheid, ict-gebruik en computational thinking) uit het leerplankader Digitale Vaardigheden power media player for free.

  Dit leerplankader moet scholen en leraren helpen om inhoud te geven aan lessen in digitale vaardigheden. Het kader biedt grote lijnen én praktische handvatten voor scholen die sims 4 kleidung download kostenlos. “Bij het schrijven van het plan trekken we nauw op met scholen en leerkrachten”, zegt Petra Fisser (curriculumontwikkelaar ict bij SLO). “Dan weet je ook meteen of zij er iets mee kunnen in de praktijk.”

  Geen leerlijn
  Het gaat nadrukkelijk om een leerplankader en niet om een leerlijn Download ladybug games for free. Fisser: “In een leerlijn zou precies beschreven staan welke onderwerpen er op welke niveaus in welke klassen aan de orde komen. Dat zou in de praktijk te beperkend werken.”

  Want de digitale vaardigheden van leerlingen lopen in de praktijk nogal uiteen, merkt Monique van der Hoeven (manager onderbouw vo en bovenbouw mbo bij SLO) download paragon for free. “Soms zie je dat leerlingen in groep 5 al informatievaardigheden op het niveau ‘gevorderd’ hebben. En op een andere school zitten leerlingen in groep 7 op het niveau ‘beginner’ kostenlose online spiele ohne download. Een leerplankader laat scholen en leraren de ruimte om de lessen af te stemmen op het niveau van hun eigen leerlingen.”

  Praktische lesvoorbeelden
  Het kader bevat praktische lesvoorbeelden, maar het is zeker niet de bedoeling dat het onderwijs in digitale vaardigheden in losse lesjes wordt gegeven groupwise herunterladen. Fisser: “Digitale vaardigheden zijn onderdeel van het leven, onderdeel van het functioneren in de maatschappij. Die vaardigheden gebruik je niet op zichzelf free listening games children. Bovendien hebben leerkrachten nu soms al het gevoel dat het programma overladen is. Dan zit je niet te wachten op extra lesjes.”

  Computational thinking
  Het hoeft niet ingewikkeld te zijn om digitale vaardigheden binnen bestaande vakken en lessen aan te bieden, vindt Allard Strijker (curriculumontwikkelaar ict bij SLO) planner. Sterker nog: soms is het maar een kleine stap. “Ik was laatst op een school waar leerlingen aan het onderzoeken waren welke autootjes het snelst van een schans zouden rijden: de zwaarste of de kleinste Skip bo for pc free? Dat deden ze heel gestructureerd. Ze proberen eerst dit, dan dat, en dan namen ze weer de volgende stap. Dat is in feite al een begin van computational thinking, wat weer de basis is van programmeren.”

  Duidelijke uitgangspunten
  De doelen uit het leerplan helpen scholen om de verschillende activiteiten in een groter kader te zetten. Strijker: “Scholen gaan uit enthousiasme soms aan de slag zonder duidelijke uitgangspunten. Dat is jammer. Als activiteiten in verschillende klassen en verschillende leerjaren op elkaar aansluiten, is het rendement veel groter.”

  Al volop aan de slag
  Remco Pijpers (expert kind en digitale media bij Kennisnet) is enthousiast over het nieuwe leerplan. “Het bedrijfsleven komt vaak in het nieuws met een oproep aan het onderwijs om leerlingen voor te bereiden op de 21e eeuw. Door die berichten lijkt het weleens alsof er in het onderwijs weinig op dit gebied gebeurt, maar dat klopt toch echt niet.”

  Integendeel. Bij Kennisnet komen heel veel reacties binnen van scholen die aan de slag zijn gegaan met onderwijs in 21e eeuwse vaardigheden. Pijpers: “Dit nieuwe leerplankader sluit daar goed op aan. Dat is ook precies wat Kennisnet en SLO willen: samen dingen maken waar het onderwijs verder mee kan.”

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75