• 9 oktober 2015
 • Met thematische masterclasses biedt de PO-Raad in november 2015 bestuurders de kans zich te informeren over essentiële thema’s voor bestuurlijke besluitvorming op het vlak van onderwijs en ICT. Toonaangevende experts bieden bestuurders overzicht en direct toepasbare kennis over ICT-infrastructuur, ICT en financiën en ook ICT en privacy.

  Waarom masterclasses volgen adobe ccen?
  PO-bestuurders hebben een scherp oog nodig voor de kansen en (on)mogelijkheden van ICT voor het onderwijs. Door de digitalisering verandert de samenleving en dat geldt ook voor het primair onderwijs. Leerlingen moeten worden voorbereid op nieuwe ontwikkelingen en er ontstaan nieuwe mogelijkheden om te leren. Zo wordt onder meer mogelijk dat leerlingen meer op maat les kunnen krijgen download apple icloud.

  Om goede besluiten te kunnen nemen over de inzet van ICT op uw eigen scholen, is het belangrijk antwoorden te hebben op enkele essentiële vragen:

  • Welke ICT-randvoorwaarden moeten op orde te zijn voor de scholen?
  • Welke keuzes zijn te maken voor infrastructuur en de inkoop hiervan?
  • Welke impact kan ICT hebben op de financiën?
  • Hoe regelt u de privacy van leerlingen als meer met ICT gewerkt gaat worden en informatie met andere partijen wordt uitgewisseld download poems for free?

  Kennis van de antwoorden op deze vragen zorgt er voor dat u in uw beleid niets over het hoofd ziet.

  Voor wie?
  De masterclasses zijn voor PO-bestuurders die staan voor besluiten rond ICT in het onderwijs of die zich op besluitvorming willen oriënteren. Het perspectief van de bestuurder staat steeds centraal.

  Wat levert deelname op?
  Helder overzicht van aandachtspunten voor uw bestuurlijke besluitvorming op essentiële thema’s rond ICT en onderwijs;
  Direct toepasbare kennis op essentiële thema’s rond ICT en onderwijs;
  De mogelijkheid om met collega-bestuurders het gesprek aan te gaan over voor u relevante vragen herunterladen.

  Welke masterclasses zijn er?
  In 2015 zijn er masterclasses over:

  • Infrastructuur: geeft overzicht over welke basisinfrastructuur er in ieder geval dient in ieder geval op orde dient te zijn? Welke ict bouwblokken hebben uw scholen nodig om onbezorgd aan de slag te kunnen met ict in het dagelijks onderwijs. Aan bod komen ICT-toepassingen in de cloud, devices zoals laptops en tablets, eisen aan interne netwerken, Wi-Fi en internetverbindingen en de veiligheid daarvan sütterlinschrift herunterladen. Expert: Drs. Michael van Wetering, strategisch adviseur Kennisnet.
  • ICT en financiën: geeft inzicht in de financiële risico’s bij de inzet van ICT in het onderwijs. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: de kostenstructuur van digitale leermaterialen, de keuzes rond het financieren van ICT en de gevolgen hiervan herunterladen. Expert: Okko Huising, senior adviseur Kennisnet.
  • ICT en privacy: geeft overzicht over waar zich privacyvraagstukken kunnen voordoen bij de inzet van ICT in het onderwijs. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: privacy afspraken met leveranciers van leermiddelen, transparantie richting ouders over gebruik van informatie countdown zähler herunterladen. Expert: Mr. Job Vos, strategisch adviseur Kennisnet.

  Iedere masterclass bestaat uit twee delen. In het eerste deel geeft een expert u meer informatie over het thema. In het tweede deel wordt de expertise toegepast in de PO-praktijk, via een vraaggesprek tussen de expert en een collega-bestuurder en ook via een onderling gesprek tussen deelnemers bmw navi update 2020 download for free. Een masterclass duurt in totaal 1 dagdeel. U kunt één of meerdere masterclasses bijwonen.

  Praktische informatie
  De masterclasses vinden plaats op.nl

  • 5 november (infrastructuur en financiën) en 6 november (privacy) te Zwolle;
  • 13 november te Eindhoven (let op: de masterclasses op deze datum bieden uitsluitend het expertdeel);
  • 18 november (infrastructuur en privacy) en 19 november (financiën) te Gouda;

  NB. locatieaanduiding is onder voorbehoud, definitieve locaties volgen zo spoedig mogelijk.

  Inschrijven voor de masterclasses kan via dit formulier youtube video als mp3 downloaden. Met uw inschrijving rekenen we op uw komst. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsemail met detailinformatie over het programma en de locatie.

  Aan de deelname van de masterclasses en de lunch zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie over de inhoud en organisatorische zaken van de masterclasses kunt u contact opnemen met Olaf de Groot op 079-3296806 of o.degroot@kennisnet.nl herunterladen.

  In het najaar 2015 zal het aanbod van de masterclasses voor het voorjaar 2016 worden vastgesteld.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75