• 9 september 2014
 • Onder invloed van de digitalisering is privacy een belangrijk thema geworden. Persoonsgegevens worden steeds makkelijker gedeeld, maar zorgvuldigheid is hierbij geboden schlacht um mittelerde kostenlos downloaden. Ook scholen hebben hier steeds vaker mee te maken en hebben hierin een speciale verantwoordelijkheid: leerlingen zijn door hun leeftijd extra kwetsbaar en kunnen hun hele verdere leven achtervolgd worden door uitgelekte of ten onrechte gedeelde gegevens Download videos from websites mac. Hoe privacybewust is een school?
  Check het via de Quickscan Privacy van Kennisnet microsoft works gratis downloaden nederlands!

  Doe de Quickscan Privacy voor het onderwijs
  Met deze scan kan aan de hand van 9 vragen nagegaan worden hoe zorgvuldig een school omgaat met persoonsgegevens filme downloaden android app. Aan de hand van de antwoorden en de toelichtingen kan de omgang met privacy op school verbeterd worden. Aan de orde komen:

  • Reglementen en protocollen
  • De dagelijkse gang van zaken
  • Leerlingenadministratie en leerlingvolgsystemen

  zie ook deze Flyers met tips en tools voor online privacy op scholen

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75