• 3 november 2015
  • Nationaal coördinator terrorismebestrijding Dick Schoof zegt: ‘als Net het behalen van een verkeers- of zwemdiploma, is het belangrijk dat al vanaf de basisschool kinderen internetwijs worden gemaakt’ sky q. Het advies: Laat kinderen verplicht een digitaal vaardigheidsbewijs halen.

    Schoof is lid van de Nationale Cybersecurity Raad (CSR), die dat advies aan het Kabinet geeft lkw simulator pc vollversion kostenlos downloaden. De raad vindt dit noodzakelijk om de Nederlandse interneteconomie veilig te stellen. De raad waarschuwt daarmee ook voor de gebrekkige kennis over de risico’s van internet bij jongeren download itunes tv. Daarnaast zijn goed opgeleide jongeren noodzakelijk voor de groeiende vraag naar beveiligingsexperts.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75