• 5 februari 2016
  • Vorig jaar is er een onafhankelijk vooronderzoek uitgevoerd naar de effecten van de Steve Jobs scholen, de zogenoemde iPadscholen. In het rapport Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT): een evaluatieonderzoek naar de effecten van dit onderwijsconcept – Uitwerking vooronderzoek (PDF) is in kaart gebracht wat de kernelementen van het concept O4NT zijn treiber kostenlos herunterladen. Dat meldt de Open Universiteit.

    Voor het vooronderzoek is geïnventariseerd welke positieve effecten men wil bereiken en welke negatieve effecten critici verwachten historical fonts for free. Daarbij gaat het om verwachte effecten op bijvoorbeeld motivatie, leerhouding, leerresultaten en werkdruk. Op basis van de inventarisatie is een voorstel opgesteld hoe zou kunnen worden onderzocht of deze effecten ook daadwerkelijk optreden ac dc highway to hell download kostenlos.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75