• 24 november 2010
 • Willem BroerWat is het?
  Lomo is een mobiele werkvorm, hier in combinatie met CKV en/of Erfgoed en Mediawijsheid. Lomo kan ook worden ingezet bij andere vakgebieden!
  Waarom doe ik dat?
  Met Lomo werken leerlingen aan de ontwikkeling van kunst-educatie in hun leefomgeving en krijgen inzicht in de werking van (nieuwe) media deep web.
  Wat wil ik daar mee?
  Wortels in kunst en/of verleden maken scholieren sterk in de mediastorm. Daar-naast leren ze zelf media gebruiken en bewerken.

  Hoe gaat dat in z’n werk?
  Voor het project wordt een lokaal thema gekozen, zo mogelijk in aansluiting op CKV en uitgezet in de tijd. Met een draaiboek gaan een of meer veldteams van drie leerlingen met een iphone/ipod naar de lokatie op zoek naar informatie. Materiaal wordt verzameld in een mindmap in de klas en bewerkt door het schoolteam apps huawei. Het resultaat wordt op sites als bijvoorbeeld Wikiwijs geplaatst.

  Wat is daarvoor nodig?
  Computerpracticum met internet en beamer (digibord). Verder is belangrijk:

  • Aanspreekpunt in de schoolorganisatie
  • Visie op onderwijs in de vorm van b.v. ervaringsleren en toekomstgerichte ontwikkelingen.
  • Betrokkenheid van de ict-coordinator bij mobiel leren.
  • Educatieve Apps en een iPhone of ipod-touch.
  • Dropbox of iets dergelijks is handig bij het uitwisselen van bestanden download samsung cloud foto's.
  • Mindmap waarmee de bestanden worden ingedeeld en bewerkt.

  Mac-support.
  In principe wordt ipod voor de duur van het project beschikbaar gesteld. Lomo ziet kansen voor Uitwisseling, ADE’ers en de Bretford Power Case.

  Hoe wordt dat betaald?
  Lomo wordt met een vast budget uitgevoerd, in aansluiting op de dagelijkse praktijk Download lego star wars for free. De werkvorm sluit aan bij bestaande lessen, zonder speciale toepassingen. Alle gebruikte hard- en software is algemeen toegankelijk. Dat betekent dat in principe iedereen er zo mee aan de slag kan.
  Het project kan worden ingezet in het kader van bijscholing voor docenten(!).
  Kosten bedragen 4 dagdelen van 4 uur (4x€ 60,-= € 960,-).
  Scholen kunnen tot 28 november 2010 subsidie aanvragen via mediamachtig.nl

  Wat levert dat op?

  • voor de school: een project met een product waar iedereen trots op kan zijn, dat ook buiten de school wordt gepresenteerd.
  • voor ict: een draadloze, open mobiele werkvorm, als uitbreiding op de bestaande infrastructuur.
  • voor docenten: een bijdrage aan de vernieuwing van hun onderwijs met nieuwe media.
  • voor scholieren: zij nemen zelf actief deel aan hun onderwijsleerproces. Dat betekent zelfstandig werken, samen werken en leren van elkaar, ook de mentor/leerkracht. Met aandacht voor individuele oplossingen en waarderingen.
  • voor de directie: innovatie met besparing op personeel en lesruimte.

  Innovatief/onderwijskundig
  Lomo is ook een vorm van ervaringsleren, waarbij een beroep wordt gedaan op andere talenten dan gebruikelijk. Beelddenken, zoeken en selecteren zijn natuurlijke eigenschappen die met Lomo worden gemobiliseerd. Lomo speelt in op de cultuur van jongeren en stimuleert hun motivatie. Lomo heeft een lage instap, waardoor ook nog onervaren docenten kennis kunnen maken met deze mediamix. De werkvorm kan bij alle vakken/methoden worden ingezet waarbij info wordt verzameld. Op die manier kan onderwijs gebruik maken van nieuwe media, met behoud van bestaande leerstof. Lomo sluit aan bij bestaande leerdoelen en voegt nieuwe toe, zoals mediawijsheid en samenwerken, onafhankelijk van tijd en plaats.

  Beleving
  Gaandeweg komt Lomo tot leven. Tijdens het zoeken naar informatie spreekt de omgeving opeens tot de verbeelding en verandert van een saai plein of gebouw in een leeromgeving met leerervaringen. Leerlingen kijken met andere ogen en zien andere dingen. Door het element van beleving zullen zij die leermomenten beter onthouden.

  Pedagogisch/didactisch
  Werken in koppels is een ideale werkvorm: een in het veld de ander achter de mindmap en andersom. Met voldoende iphones (ipods) en een computerpraktikum kan ook een hele klas/groep aan het werk. Leerlingen pakken de werkvorm snel op en weten direct wat de bedoeling is. Ze reageren enthousiast en werken soepel, zowel met de ipod, de dropbox, als met de mindmap. Jongens lijken soms speelser en meiden meer taakbewust. Leren wordt produceren en dat betekent dat leerlingen verantwoordelijk zijn voor het product dat ze maken. Met Lomo komt een bottom up beweging op gang, naast de gebruikelijke topdown. Dat heeft gevolgen voor de houding van de docent/mentor: leerkrachten leren om het vermogen van leerlingen te benutten en dat maakt het leren interactief.

  Technisch/functioneel.
  Lomo maakt gebruik van bestaande (gratis) toepassingen, m.u.v. dan van de ipod. De iPod is opgeslagen in een koffer met voeding. Met de camera op de iPod maken leerlingen afbeeldingen. Dat kan in de school en ook daarbuiten. Afbeeldingen van de iPod-touch worden voorzien van tekst met de image creator van educate en moeiteloos in Dropbox geladen. In de Mindmap worden de afbeeldingen weer binnengehaald voor verdere bewerking. Dropbox en mindmap kunnen ook buiten het project (gratis) gebruikt worden. In dit project worden beeld en tekst verzameld bij een historisch onderwerp. Dat kunnen bij andere opdrachten geheel andere resultaten zijn: CKV, Biologie, enz. Met Lomo bespaart u op personeel en ruimte, omdat leerlingen gedeeltelijk zelfstandig werken en buiten het lokaal.

  Lomo en Meer
  Naast het gebruik van de ipod bij het verzamelen van informatie, zijn er andere toepassingen ontwikkeld. Op de website van ischoolinitiative wordt een indrukwekkend overzicht gepresenteerd van allerhande educatieve Apps, zodat u een indruk krijgt, van wat uw onderwijs te wachten staat. Bij een aantal vakgebieden kan al van die apps gebruik worden gemaakt. Er is geen andere smartphone met een dergelijk educatief potentieel. De iPod kan ook gezien worden als een opmaat tot de iPad. Met een ruime keus aan educatieve mogelijkheden heb je dan het ideale schoolmaatje binnen handbereik.

  Aanbevelingen

  1. Faciliteer een klein groepje docenten.
  2. Maak een selectie van educatieve apps voor het betreffende vakgebied.
  3. Organiseer bijeenkomsten met iPhone bezitters(ouders?).
  4. Volg de ontwikkeling bij ischoolinitiative.com.
  5. Schrijf in op classroom20.com.
  6. Bekijk deze blog Personalising Learning with the iPod Touch
  7. Kijk ook op niks4u.
  8. Bekijk deze mindmap van deze opzet:

  Op Leraar24 staat dit filmpje met de mobiele werkvorm Lomo (>44000 kijkers).

  Willem Broer
  Akersloot – najaar 2010

  Leroweb.nl

   

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75