• 30 november 2010
 • Amy FrankenWe staan aan de vooravond van alweer de 20e editie van de i&i-conferentie. Een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waar ict-ers uit voortgezet onderwijs zich laten inspireren, informeren, interesseren en intrigeren en waar innovatie, inventiviteit en internationalisering een paar van de vele activiteiten zijn die in de conferentie aan bod komen. Met zoveel i-tjes reden genoeg dus om vanaf nu nog een i aan het logo toe te voegen …

  Twintig jaar i&i-conferentie, reden voor een feestje. De jubileumavond werd vrolijk ingeleid door Grensgeval, een Ierse folkband uit Groningen. De sfeer is gemoedelijk en ontspannen. Voor velen is de i&i-conferentie een jaarlijks ritueel en een weerzien van bekenden.

  i-CanonFransisco van Jole verzorgde als spreekstalmeester de feestelijke opening van deze conferentie download maps apple. Aan hem de eer om de i-Canon te introduceren. Ter gelegenheid van haar twintigste verjaardag heeft Vereniging i&i een inspirerend bundeltje columns over ict en
onderwijs laten maken. Onze kennis wordt getest middels een ict-quiz voor nerds en dummies. Een dertigtal pittige vragen passeren de revue. kunnen twee computers hetzelfde ip-adres hebben?, waar staat de afkorting TWAIN voor? en wat is toegenomen sinds de invoering van de beamer? (antwoord op de laatste vraag is verrassend genoeg niet het gebruik van video in de klas, maar het kwijtraken van de afstandsbediening). Al leek de grootste uitdaging om met zestig man (en een enkele vrouw) de stemkastjes werkend te krijgen.

  Tevens werd het licht gegeven aan de i&i stimuleringsprijs waarin maximaal € 5000 beschikbaar wordt gesteld voor het beste ict-plan directx 12 download windows 7 64 bit free. De voorwaarden komen binnenkort op de i&i-website te staan, maar het plan moet uiterlijk 31 maart 2011 ingediend zijn.

  Francisco van JoleDe avond werd afgesloten met een toegift van Grensgeval met speciale nummers zoals de Byte-Jam en de nu al een klassieker: reinstalling Windows. Hulde aan de band die het zowaar voor elkaar heeft gekregen de voor een groot gedeelte Twitterende deelnemers wier gezichten veelvuldig werden opgelicht door beeldschermen van smartphones en i-Pads, van hun stoel en in beweging te krijgen! In navolging van de gezellige sfeer opgezweept door de Ierse muziek zal de bar ongetwijfeld nog lang drukbezet zijn geweest.

   

  Diamanten op school – Niekee College
  We zien een laptop van zo’n 4 meter breed op het podium staan. De lichten worden gedimd en de muziek blaast uit de speakers. De twintigste i&i-conferentie wordt geopend door een spetterend dansoptreden van twee meiden in fluorescerende kleding herunterladen theory. Mocht er nog iemand in de zaal zitten die nog niet helemaal wakker was, dan nu wel. De meiden zijn leerlingen van Niekée. Facilitair onderwijs- en activiteitencentrum in Roermond, waar Sjef Drummen adjunct-directeur is, tevens zijn hobby. Zijn vak is kunstschilder. Beide combineert hij vandaag in zijn keynote weg met de scholen die talenten ontwikkelen!!!. Een visie voortgekomen uit 34 jaar onderwijsfrustratie.

  Diamant op NiekeeDrummen vertelt en schildert tegelijkertijd, een presentatie in beeldnotulen. Onzekerheid en twijfel zijn de basis van groei. Onzekerheid is de vruchtbare grond van pure creativiteit en vrijheid, zo start Drummen, en hij schildert een groot geel vraagteken. Hij vervolgt: als je een schip wilt bouwen, ga dan niet timmeren en zagen, maar bouw op basis van het verlangen naar de zee en hij schildert de zee. Het Niekée is gevestigd in een nieuw gebouw. Bij het ontwerp zijn ze uitgegaan van de groei van kinderen, niet van het bouwen van een school. En dit heeft zijn vruchten afgeworpen. In de presentatie zien we een schitterende ruimte dat al verschillende prijzen heeft gewonnen. Talent is een persoonlijke zwakte, maar een maatschappelijke deugd. Talent is inputbepaald, vaak door ouders. Is een kind goed in wiskunde? Dan gaan we daar niet de focus op leggen, maar juist op andere gebieden. Hoe meer je kinderen aanbiedt, hoe meer ze leren.

  Op het Niekée ligt de nadruk op het leerproces van de leerling en niet de leerstof. Het doel van onderwijs op Niekée is leerlingen op te leiden tot leerenthousiaste, zelfverantwoordelijke, zelfverzekerde, democratische burgers. Leerlingen zijn slimmer dan de leraar, dat heeft Darwin al gezegd, in de evolutie is elke volgende generatie een stapje verder, ze zijn alleen niet wijzer. De verbindingen in de hersenen zijn nog niet gelegd. Alle kinderen zijn diamanten. Wij kunnen geen diamanten maken. De kwaliteit zit al in de steen, wij kunnen het er alleen uithalen. Aan het eind van zijn keynote presenteert Sjef Drummen zijn schilderij waarin alle onderdelen zijn verwerkt. Een inspirerend verhaal, een inspirerend beeld.

  Workshop ICT in Onderwijs: ontwerpproces
  Petra Fisser & Erik Bolhuis
  Tijdens deze workshop introduceerden Petra Fisser en Erik Bolhuis het TPACK-model. Een model dat beschrijft welke kennis een leraar nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar onderwijs, gebaseerd op de componenten Inhoud (Content), Didactiek (Pedagogy) en Technologie (Technology). En de integratie tussen de verschillende componenten.

  Om het model te concretiseren, werden we aan de slag gezet met TPACK, the game (PDF). Een handig hulpmiddel waarbij we van elk component een willekeurig voorbeeld kregen, bijv.:
  inhoud = geschiedenis, didactiek = klassikale instructie, technologie = virtuele leeromgeving.
  Hoe kun je deze onderdelen dan combineren? Vragen vanuit de zaal waren hoe TPACK zich nu verhoudt tot de kennisbasis ICT en de zeven competenties voor leraren vanuit het SBL. Volgens Fisser kun je deze over het model van TPACK leggen en kijken waar aanknopingspunten zijn, maar biedt het TPACK-model de hele combinatie van de drie onderdelen, terwijl het bij de Kennisbasis aan vakinhoud ontbreekt en verschillende ict-toepassingen nog niet voldoende zijn uitgewerkt. Zie ook dit verslag van deze workshop dat Petra Fisser zelf heeft gemaakt.

  Vraaggerichte docentondersteuning m. b.v. ict
  Darco Janssen & Miriam Goes
  Sinds een aantal jaren werkt het RdMC aan een professionele docent in een aantrekkelijker beroep. Dit doen ze in projecten op aanvraag van scholen en groepen van leraren. Daarbij staat de werkomgeving van leraren centraal. In deze workshop gingen Janssen en Goes in op de projecten die het RdMC de afgelopen jaren, en in 2011 op verzoek van het veld uitvoert, wat ze opgeleverd hebben en wat een ieder daarmee kan. Daarbij werd interactief ingegaan op de belangrijkste vraagstukken die er bij die projecten, maar ook bij de workshopdeelnemers spelen. Gevraagd werd bij de deelnemers aan deze workshop welke vraagstukken nog speelden en op welke manier ze over lopende vraagstukken geïnformeerd wilden worden. Helaas kunnen er voor 2011 geen nieuwe projecten meer aangevraagd worden, maar voor 2012 nog wel. Tijdens de workshop gingen deelnemers met elkaar (buiten de workshop om) in discussie over de vraag waarom de docent altijd in een negatief daglicht wordt gesteld. Een bekende en vaak terugkerende vraag. Tegen een argument van een van de deelnemers was echter weinig in te brengen: ik ben wel goed bezig, ik zit hier toch?.

  Masterclass Uitvoeren, Nu!
  Frans Schouwenburg
  Herkent u dat gevoel dat u helemaal geïnspireerd en vol goede plannen thuis komt van een conferentie of beurs, maar de volgende dag weer meedraait in de waan van de dag en de plannen bij plannen blijven? Schouwenburg introduceert en inspireert vanuit het concept van disruptive technology de mogelijkheden die dit biedt om nu echt concreet aan de slag te gaan. En in de tweede helft van zijn masterclass gaan we ook echt aan de slag. Op basis van de methode van rapid prototyping gingen de deelnemers zoveel mogelijk werkbare verbindingen leggen die ze meteen in hun werkpraktijk kunnen gaan uitvoeren. Er werden vier groepen gevormd die elk een praktijkprobleem met elkaar bespraken. Hoe kan ik Spaans en Informatie geven zonder docent? en Hoe kunnen leerlingen elkaars werk beoordelen? Er werd druk gediscussieerd en ideeën uitgewerkt, bijgestuurd door Schouwenburg. Ja, ik snap het probleem, maar wat is nu precies je doel? ,Wat heb je nodig om dit te realiseren?
  Voor we wederom geïnspireerd de zaal verlieten kregen we nog een laatste tip van Marijke van der Brugge: bedenk voor jezelf een kleine concrete stap die je morgen al zou kunnen zetten, zo zorg je dat je echt ermee aan de slag gaat.

  Zoek, maak en deel leermateriaal met Wikiwijs door Ronald Huizer
  Een hele volle zaal, een goed teken voor een workshop aan het einde van de dag. De reden is het onderwerp: Wikiwijs. Inmiddels al veel over geschreven en gezegd. De inhoud van de workshop is Wikiwijs in vogelvlucht. Wikiwijs is in Nederland een plek op internet waar elke leraar leermateriaal kan vinden, gebruiken en aanpassen, van basis- tot universitair onderwijs. Je kunt ook leermateriaal zelf ontwikkelen, bewaren en delen met collega’s. Wikiwijs is een platform waar leraren kennis over en ervaringen met open leermateriaal kunnen uitwisselen en zo nodig professionele ondersteuning vinden. Er zijn veel vragen tussendoor die Huizer allemaal geduldig beantwoordt. Waarom zijn er nog verschillende inlogs? Hier wordt aan gewerkt volgens Huizer. Met Wikiwijs kun je toch geen materiaal maken? Toch wel, er is ook een lessenbouwer in verwerkt, maar er wordt ook verwezen naar andere auteurstools, dit leidt tot verwarring. Kern van het verhaal, er kan al heel veel met Wikiwijs, maar het is nog wel in ontwikkeling, dus heb geduld!

  Tot slot
  Ook al bent u niet op de i&i conferentie geweest, dan heeft u ongetwijfeld veel kunnen volgen via Twitter op #ieni10. Af en toe komen er wat losse flodders voorbij, maar opvallend is de hoeveelheid inhoudelijke informatie die de revue op Twitter passeert. Maar voor de sfeer, de gezelligheid, de inspirerende ‘tone-of-voice’ van de keynotesprekers en de contacten zult u het toch zelf moeten ervaren!

  Amy Franken

  Amy Franken
  Amy richt zich als zelfstandig onderwijskundige op het professionaliseren van leraren in verschillende sectoren in onderwijs. M.n. in het didactisch gebruik van nieuwe media. Van begeleiding bij een eerste plan, training in het toepassen van ict tot het zelf ontwikkelen of arrangeren van leermateriaal. Daarnaast is zij speler in Het 11Tal, een enthousiast en zeer deskundig team van 11 onderwijsdeskundigen.

   

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75