• 14 november 2011
 • DigibordenOok Aad van der Drift mengt zich in de dicussie over wat je wel en wat je zeker niet zou moeten doen bij digibordengebruik. Aad: Er zijn zaken die we niet mogen doen voor en bij het Digibord. Op de website van Trendmatcher Willem Karssenberg vond ik een heel aardige lijst. Die lijst vul ik met een aantal eigen ideeën aan. Niet doen is negatief, je zou dus alles ook om kunnen draaien. Daarom hier een tiplijst digibord autorennen kostenlosen deutsch.

  Tips

  1. Digibord is een middel
   Digiborden kosten veel geld. Dat is alleen te rechtvaardigen door die borden zo in te zetten dat de groep of klas iets bieden. Vaak gebruikt een docent het aanwezige digibord niet of maar heel beperkt. Zo weten grote groepen docenten helemaal niet hoe het te gebruiken. Vaak vertrouwt hij/zij dan op een collega, maar die ander die het wel weet denkt juist dat je een duur digibord nodig hebt om boeiende lessen te geven herunterladen.
   Oplossing
   Een digibord is een middel om een doel te bereiken. Stel je als school, maar ook als docent de volgende vragen

   1. Wat wil je bereiken als school, sectie of docent.
   2. Zullen docenten of secties echt gebruik maken van de borden?
   3.  Verrijkt het digibord het lesgeven dusdanig dat het de kosten rechtvaardigt?
   4. zijn er andere oplossingen die beter passen bij docenten en of opleiding?
  2. Sta niet met je rug naar de groep
   Docenten moeten nooit tegen een bord, maar tegen een groep/klas aanpraten download google picasa photos. Als je met de rug naar deelnemers staat dan is het niet goed zichtbaar wat er gebeurd op het bord.
   Oplossing:
   Een pc of laptop gericht naar de klas is handiger. Hou zo veel mogelijk oogcontact.
  3. Maak geen schaduw op het bord bij het werken
   Schaduwen leiden af, waardoor deelnemers niet zien waar een docent het over heeft.
   Oplossing
   Zorg ervoor dat beamers goed opgesteld staan, mak desnoods gebruik van een aanwijslampje of stok.
  4. Zet de groep niet in het donker
   Lesgeven en leren gaan niet in het donker. Veel mensen worden slaperig in het donker. In het donker zitten activeert en stimuleert niet en daagt niet uit tot interactie
   Oplossing
   Doe het licht dus niet uit tijdens een instructie.
  5. Loop niet heen en weer tussen computer en bord
   Docenten vinden het soms nodig om dingen op het bord met de hand aan te wijzen. Dat draait vaak uit op een druk loopje tussen laptop en scherm. Dit leidt behoorlijk af.
   Oplossing
   Elke computer heeft een aanwijzer, de cursor. Zo hoeft je niet heen en weer te rennen tussen de computer en het digibord.
  6. Zorg vooraf dat de techniek werkt
   Niets zo vervelend al falende technologie tijdens de les.
   Oplossing
   Zet de boel vooraf aan en klaar. Wees flexibel als de zaken niet werken. Weet dat techniek vaak een optelsom is van falende eenheden. (internet werkt niet, stroom is er af, netwerk uit de lucht, uw collega heeft de boel onverzorgd achter gelaten) Door een paar minuten voor de les te controleren weet u wat u te wachten staat.
  7. Zorg ervoor dat iedereen alles kan zien en lezen
   De docent bevindt zich meestal het dichtst bij de computer en het digibord en kan alles dus goed zien. Voor leerlingen achter in een klas zou dat wel eens niet zo kunnen zijn.
   Oplossing
   In- en uit te zoomen, zodat deelnemers zien wat de leerkracht projecteert is een optie. Om dit te doen kun je op de computer zaken aanturen. De specificaties kunnen variëren van pc tot pc, maar ze hebben allemaal zoom functies. Op sommige computers gebruikt men “ctrl” of “command” en “+” of “-” op andere computers kan men het scrollwiel op de muis gebruiken. viii.
  8. Zorg dat het digibord meer doet dan presenteren
   Docenten die stellen dat ze heel interactief in hun lessen bezig zijn, terwijl ze eigenlijk bedoelen dat ze een digibord gebruiken als beamer voor hun eigen presentatie, bedoelen het goed, maar begrijpen het nog niet helemaal.
   Oplossing
   Er zijn vele manieren om de interactiviteit met deelnemers door het gebruik van een digibord vergroten. In plaats van projecteren en het presenteren aan studenten van hun videoclips, zou de leerkracht de deelnemers hun eigen video’s kunnen laten presenteren en bespreken. Deelnemers houden van het gebruik van tools niet van het kijken naar hoe je ze gebruikt.(zie ook tip 1)
  9. Een digibord is geen vervanging van het schoolbord
   Bepaal dus vooraf of het digibord nodig is, een digibord kost energie en lampen brandtijd te vaak zien we dat een docent het digibord helemaal niet nodig heeft maar de boel maar aan laat staan.
   Oplossing
   Bij de voorbereiding van de lessen moet een docent bedenken of het echt nodig is het digibord te gebruiken. Als de docent wat woorden of een som wil laten zien, is een gewoon een bord vaak voldoende Ook als alles al op papier beschikbaar is is zo’n bord veelal niet nodig. Bezint eer ge begint. Als het kan, de lamp uit!
  10. Afbeeldingen moeten makkelijk lees en zichtbaar zijn.
   Vaak zien we veel te kleine of scheef weergegeven afbeeldingen. Of plaatjes waarin bijvoorbeeld grenzen niet te herkennen zijn door de dunne stippellijnen.
   Oplossing
   Zorg ervoor dat het beeld het hele vlak waarop u projecteert vult en pas dat eventueel handmatig aan door de te schuiven met de projector. Ook kunt u de keystone-functie gebruiken om te controleren of de afbeelding niet scheef getoond wordt. Een klein of vervormd beeld leidt af. Door ervoor te zorgen dat het beeld schermvullend en recht geprojecteerd voor deelnemers is, kunnen zodat zij zich concentreren op de presentatiegeïnspireerd door:

  Geïnspireerd door een artikel van de Trendmatcher en Karin Winters.

  Aad van der Drift
  Aad (docent Informatica, Aardrijkskunde en Maatschappijleer) is ict-coördinator op het
  Zernike College en verantwoordelijk voor de implementatie van ICT aldaar. Tevens adviseert hij scholen en instellingen over de op- en uitbouw van internet gerelateerde activiteiten zoals websites, mail en cloud computing. Zie ook avddrift.it.

   

   

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75