• 9 januari 2006
 • Recensie door Albert van der Kaap

  Mijn leerling online

  Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van kinderen. Zowel thuis als op school brengen de meeste kinderen veel tijd door op het web. Na een aantal jaren van ervaring op doen met het nieuwe medium wordt het steeds meer duidelijk dat er behoefte bestaat aan een pedagogisch-didactische benadering van internet. De belangrijkste vragen daarbij zijn hoe je internet op een didactisch verantwoorde manier in het onderwijs kunt gebrui-ken, wat de spelregels van internet zijn en hoe je leerlingen kunt wijzen op de gevaren ervan Download Persian keyboard. Kennisnet wijdt er een aparte website aan en Planet Internet heeft zowel voor ouders als leerkrachten een website ontwikkeld.

  Van de website voor leerkrachten is in het najaar van 2005 onder de titel Mijn leerling online een versie in boekvorm verschenen. Het is geschreven door Dr. Justine Pardoen, hoofdredacteur van Ouders Online en Drs. Remco Pijpers, specialist jeugd en internet van KPN fifa herunterladen pc.
   
  Voorwaar geen eenvoudige opgave die de auteurs zich gesteld hebben, het schrijven van een boek voor leerkrachten van zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs. En hoewel ze zich speciaal richten op de leeftijdsgroep 9-14 moeten is het daar ook weer niet uitsluitend op gericht.
   
  Het boek is gericht op leerkrachten, maar waarschijnlijk brengen leerlingen thuis meer tijd door op internet dan op school. Wie is dan verantwoordelijk voor de internet opvoeding en hoe zinvol is het om aan het werken met internet op school andere eisen te stellen (bij voorbeeld waar het het gebruik van een aparte browser betreft) dan thuis internet explorer for windows 7 starter download for free?
   
  Het boek begint met een overzicht van wat kinderen allemaal doen op internet, van leren tot gamen, van downloaden tot chatten. Vervolgens krijgen leerkrachten een ‘stoomcursus’techniek voor leerkrachten onder het motto ‘je moet met je systeembeheerder of ict-coördinator kunnen communiceren’. In hetzelfde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de voordelen van het gebruik van internet, aan de risico’s ervan en aan problemen die de leerkracht tegen zou kunnen komen herunterladen. Hoofdstuk drie bestaat uit adviezen aan leerkrachten van allerlei groepen. In hoofdstuk vier vragen de schrijvers, Justine Pardoen en Remco Pijpers, zich af wat de school met internet wil. Hoofdstuk vijf bestaat uit een tweetal lessugesties over pesten en veilig communiceren en tips voor een perfecte ouderavond. Het boek wordt afgesloten met een overzicht van links naar relevante sites.
   
  Mijn leerling online biedt een grote hoeveelheid zinvolle en nuttige informatie over alles wat met nuttig, verantwoord en veilig internetten te maken heeft. Helaas maakt het boek een nogal rommelige indruk, mogelijk te wijten aan het feit dat het is afgeleid van een website.

  In de paragraaf ‘Wat u uw leerlingen kunt bijbrengen’ schrijven de auteurs dat ‘Deze paragrafen zo zijn geschreven dat u ze los van elkaar kunt lezen. Als u alles leest, ziet u dus veel overlap’. Het lijkt erop dat de schrijvers ervan uitgaan dat elk hoofdstuk los van de anderen gelezen moet kunnen worden, want ze vervallen nog al eens in herhaling. In de paragraaf over risico’s van internet wordt aandacht besteed aan de opvattingen van Bob van der Meer over pesten. In de volgende paragraaf komt dezelfde Bob nog eens, maar dan uitgebreider, aan bod. En in het hoofdstuk over didactisch materiaal komt het onderwerp nog een keer langs.

  Als de schrijvers aandacht besteden aan internet als informatiebron en de vraag stellen hoe een leerling aan informatie komt en hoe hij deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid kan beoordelen, verwacht ik op die vragen ter plekke een antwoord. De schrijvers verwijzen de lezer evenwel naar een ander deel van het boek.

  Onder hetzelfde kopje ‘Internet als algemene informatiebron’ besteden zij vervolgens ook nog aandacht aan de rol van ouders en aan het communicatief gebruik van internet.

  Soms krijg je de indruk dat de auteurs een nieuwe ‘Dr Spock’ voor de opvoeding van de jeugd in het internet tijdperk hebben willen schrijven. 

  Schrik niet van het surf-gedrag van uw leerlingen.

  Wanneer een meisje in al haar onschuld ‘Boyzone’ intikt in een zoekmachine, met de bedoeling iets te vinden over haar favoriete jongensband, dan is het aantal resulterende homo-sites groter dan het aantal sites over de popgroep. Daar kan zij niets aan doen. Bovendien krijgen kinderen rond een jaar of 12 steeds meer belangstelling voor seksualiteit. Dat is een normaal en gezond onderdeel van hun ontwikkeling waar je ook niet al te kramachtig over moet doen. Praat erover als de kinderen en zelf mee komen.

  De auteurs is te prijzen dat zij werkelijk aan alle aspecten van het internet gebruik aandacht hebben willen besteden, maar wat mij betreft hadden ze zich wat meer beperkingen opgelegd. Een inventarisatie van mogelijkheden van internet (onderwijskundig, communicatief en verstrooiend), van problemen en mogelijke oplossingen had wat bij betreft ook gekund in 125 bladzijden, in plaats van 250.

  Albert van der KaapAlbert van der Kaap


  Deze recensie is voorgelegd aan de auteurs van het boek. Hier hun reactie:

  Geachte redactie,

  Hartelijk dank voor de bespreking van ons boek Mijn Leerling Online (SWP). "De dr. Spock van de Internet-opvoeding" vinden we een mooi predikaat. Dat het voor de meer ingewijden in minder bladzijden gekund had, is duidelijk. Dat is eigen aan boeken die een zekere volledigheid nastreven. We hebben dit boek inderdaad willen schrijven voor alle leerkrachten die zelf vinden dat ze een boek missen over dit onderwerp. Voor specialisten of meer ingewijden is het veel gemakkelijker om andere wegen te vinden naar goede informatie dan voor mensen met een grote, algemene informtie-behoefte. Zij willen een boek waar ‘alles over kinderen en Internet’ eens helder en in gemakkelijke taal bij elkaar staat. En dat is dit boek geworden.

  Justine Pardoen en Remco Pijpers


  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75