• 26 maart 2012
 • door Michel Boer

  Sportbasisschool.nuSinds kort gebruik ik voor de bewegingsonderwijs-lessen de website Sportbasisschool.nu. De gymboeken, lijsten en plattegrondjes aan de kant geschoven, vanaf nu zijn de gymlessen geheel digitaal beschikbaar.

  Sportbasisschool.nu is een methode gebaseerd op het Basisdocument Bewegingsonderwijs (PDF) met de 12 leerlijnen download netflix app op mac. Docenten krijgen met dit programma een automatisch gegenereerde planning met lessen, incl. plattegrond en lesbeschrijving. Iedere les wordt viermaal gegeven: aanleren, verfijnen, automatiseren 1 en automatiseren 2. Een les bestaat uit 3 lesdelen, dat wil zeggen dat een gymzaal wordt verdeeld in drie vakken met in elk vak een activiteit.

  Na het inloggen op de website ziet de gebruiker een docent- en/of een directie-gedeelte untis 2020 herunterladen. In het directiedeel kunnen accounts voor gebruikers aangemaakt worden. Het programma gaat uit van een schooljaar waar de vakanties ingevoerd kunnen worden. Hier houdt het systeem rekening mee als de planning wordt gemaakt. Jammer dat het formaat van de datum jaar-maand-dag is en niet veranderd kan worden Download tomtom mydrive app. Daarna kunnen de groepen met leerlingen ingevoerd worden. Dit kan handmatig of door het importeren van een CSV bestand. Helaas kan dit nog niet met Edex-bestanden. Per groep kan de gebruiker aangeven op welke dagen er lessen bewegingsonderwijs zijn en wanneer lessen uitvallen (groepsafhankelijk).

  Veranderingen in de algemene jaarkalender worden met een gele knop aangegeven waarna de wijziging verwerkt kan worden microsoft games downloaden. Tot zover de algemene, jaarlijkse registratie, die soepel verloopt en keurig is verzorgd.

  Voor de leerkrachten is er de docent omgeving waarin het rooster voor de komende periode getoond wordt. Vanuit dit deel kan de docent de te geven lessen bekijken. Per dag en groep worden de drie te geven activiteiten getoond. In een overzichtsscherm staat per les een plattegrond met daarin de beschrijving van de drie activiteiten classic shellen nederlands. Voor iedere activiteit is een gedetailleerde plattegrond op te vragen met de benodigde instructies (arrangement, opdracht en reguleringsdoelen). Het programma geeft per activiteit ook nog uitbreiding op het arrangement, uitvoering en regulering aan. Om leerlingen goed te kunnen beoordelen worden ook de waarderingsniveaus (1 t/m 4) gegeven. De docent heeft dus direct alle benodigde informatie op zijn scherm musik bei youtube herunterladen kostenlos.

  Sportbasisschool.nu

  In combinatie met een tablet (voor de test is een HTC 7” tablet meegeleverd) kan de docent in de gymzaal de te geven lessen bekijken en direct aanpassen. Het programma werkt prima op dit tablet, de besturing is goed te doen en het overzicht voldoende. Met Sportbasisschool kan een gymdocent nog meer::

  • aangeven of lessen wel of niet zijn gegeven
  • leerlingen beoordelen (het tijdstip geeft het systeem automatisch aan)
  • rapporten uitdraaien herunterladen.

  Eigenlijk mis ik nog filmpjes per activiteit waarin getoond wordt hoe een lesonderdeel zou moeten verlopen. Kinderen kunnen dan zien hoe een activiteit uitgevoerd kan worden. Zelf heb ik het tablet niet in de gymzaal gebruikt. Hiervoor is een 3G verbinding nodig. Om toch met Sportbasisschool te werken, heb ik de lessen uitgedraaid sims 4 studio herunterladen. Deze uitdraaien vallen dan wat tegen en misschien zou hier nog eens naar gekeken kunnen worden.

  Sportbasischool is een complete methode voor bewegingsonderwijs en absoluut een goed alternatief voor een papieren methode.

  Michel BoerMichel Boer
  Michel is naast leerkracht tevens iCoach op de Theo Thijssenschool in Waddinxveen sat 1 folgen downloaden. Hij bouwde de schoolsite. Voordat hij het onderwijs in ging, werkte Michel ruim 10 jaar in de ICT. Tevens begeleidt hij scholen op het gebied van ICT. Hierbij staat het TPACK-model centraal. Zie ook
  Eduvator funktionsupdate für windows 10 version 1803 manuell herunterladen.


  Reactie
  Wij zijn Michel dankbaar voor zijn recensie, het geeft ons richting bij het doorontwikkelen/verbeteren van SportBasisSchool. De kritische punten gaan we bespreken. Momenteel wordt er een app ontwikkeld die het mogelijk maakt om met de tablet in de gymzaal offline lesinformatie te bekijken en waarderingen te verwerken. In juni wordt de app getest zodat deze met ingang van het nieuwe schooljaar, 2012-2013, gebruikt kan worden.

  Naast de ontwikkeling van de app is het binnenkort mogelijk om in de docent-omgeving een jaaroverzicht per groep te bekijken. Dit jaaroverzicht geeft zicht op de waarderingsmomenten en op veranderingen die ontstaan in de periodisering nadat een leerkracht iets heeft gewijzigd aan een groep.

  Voor de lange termijn zijn we in gesprek over het ontwikkelen van een extra module in de applicatie waarmee (vak)leerkrachten eigen lessen kunnen toevoegen aan een persoonlijke database en vervolgens ook invloed hebben op de periodisering.

  Namens het team van SportBasisSchool,
  Mark Nijenmanting

   

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75