• 7 november 2011
 • door René Franquinet

  Verklarend Woordenboek AutomatiseringEen moedig initiatief
  Bijna 2,5 kilogram aan woordenboek, dan moet je wel iets serieus in handen hebben. Dat is het ook. Het is nogal moedig te noemen in deze tijd van gedigitaliseerde woordenboeken en teruglopende boekenverkoop een woordenboek van dit kaliber uit te brengen download atmel studio. De vorige uitgave dateert van 1988. Omdat ik initiatieven op het gebied van woordenboeken en naslagwerken altijd zeer waardeer, zelfs als ze tegen de stroom in gaan, verdient in mijn optiek uitgever Biemond een compliment. Voor zover ik begrepen heb, vond hij de uitgave van zijn Verklarend Woordenboek Automatisering belangrijk genoeg om de uitgave zelf te financieren pymol for free. Kom er maar eens om.

  Uiteraard zal het merendeel der afnemers van dit woordenboek bestaan uit hogescholen, universiteiten en bibliotheken. Maar het omvangrijke en relatief laag geprijsde woordenboek zal zeker zijn weg vinden naar de serieuze ict- en it-professional en geïnteresseerde download keyboard Russian. Over de druktechnische verzorging en hanteer-baarheid van dit werk niets dan lof.

  Vernieuwingen
  De nieuwe uitgave van het woordenboek automatisering telt 1.159 pagina’s en levert een vertaling van 18.675 Engelse begrippen en verklaart 21.125 afkortingen, dit alles betrekking hebbend op automatisering, computers, programmeertalen, netwerken, communicatie en overige zaken de i(c)t-wereld betreffend. Woorden en begrippen die verouderd zijn en voor zover ik kan nagaan, niet meer thuishoren in actueel jargon, zijn uit het woordenboek weggelaten. Denk aan begrippen als ponskaart (punch(ed) card), BBS of Bulletin Board Service, floppy disk zult u er niet meer in aantreffen whatsapp ohne google konto herunterladen. Floppy disk is feitelijk een grensgeval, want er bestaan uiteraard nog computers die ermee werken. Het zou misschien prettig geweest zijn een bijlage op te nemen met verouderde begrippen, maar dat zou de omvang van het boek waarschijnlijk te groot gemaakt hebben. Het gaat hard in de (woorden)wereld van de automatisering, dat is duidelijk. De kans dat een woordenboek van deze soort begrippen niet bevat die sinds een paar maanden alweer gangbaar zijn, is ook groot. Ik kan me voorstellen dat de maker/samensteller een grens moet trekken en voor zichzelf stelt: tot zover en niet verder. Bijlagen met de allerlaatste termen/begrippen hebben dan ook weinig nut, omdat je zo’n bijlage bij wijze van spreken wekelijks zou moeten vernieuwen. Digitaal zouden zulke aanvullingen. maar ook weglatingen van inmiddels verouderde begrippen, gemakkelijker realiseerbaar zijn. Maar we hebben nu te maken met een concreet, gedrukt woordenboek. Ik ging er overigens van tevoren al vanuit dat begrippen uit de inmiddels zeer populaire social media niet aanwezig zouden zijn. Deze nemen met de week in aantal toe. Maar ik had wel het begrip social media zelf verwacht. Zonder IT geen social media. Zo wordt wel het begrip ubiquitous computing behandeld, maar niet ambient intelligence, terwijl pervasive computing wel weer behandeld wordt. Ook domotica, niet zo recent, is afwezig. Het gaat hard in de i(c)t-wereld: de uitdrukking Life Sciences, een behoorlijk bij-de-tijds begrip, ontdek ik, maar niet Life Style Informatics. Misschien maak ik me nu weer schuldig aan het zoeken van te moderne begrippen.

  Verklaringen
  Als je tegen de 19.000 begrippen uit de i(c)t-wereld behandelt, kun je niet encyclopedisch uitvoerig te werk gaan. Het zou een driedelige Encyclopedie van de automatisering opgeleverd hebben. Dat was duidelijk niet de opzet van dit verklarende woordenboek Engels-Nederlands. Wat eruit komt zijn gelukkig over het algemeen helder en compact geformuleerde definities van Engelse begrippen. In veel gevallen, als nadere uitleg gewenst lijkt, gaat de auteur/vertaler meer verklarend te werk in plaats van louter vertalend. Soms doet hij dat uitgebreid, als het nodig is, soms heel kort, bij begrippen die zichzelf al verklaren. Naar mijn mening doet de auteur dit op een goede wijze. De verklaringen staan bij de begrippen waarbij ze echt nodig zijn. De auteur streeft er ook naar de uitleg in goed Nederlands te verwoorden, hetgeen hem uitstekend gelukt is. Je zou kunnen zeggen, laat maar zitten en geef de uitleg ook maar in het Engels, maar ik denk dat dat zou tegenvallen, zelfs voor de doorgewinterde ict-kenner. Het is overigens op zich wel prettig een goede verklaring van wat complexer begrippen te zien, omdat vooral echte techneuten niet altijd in staat blijken hun jargon voor de geïnteresseerde leek te verdietsen. Een bezoekje inclusief vraag aan it-beheer maakt zoiets meteen duidelijk.

  Afkortingen
  Ik wist dat er veel afkortingen in de i(c)t-wereld gebezigd worden, maar als ik een getal had moeten raden, was ik bij 5000 blijven steken. Dit woordenboek behandelt er 20.000. Dat zijn er zoveel omdat vrijwel elk begrip ook als afkorting gehanteerd kan worden. Dus je vindt van Field Effect Transistor in de woordenlijst ook de afkorting FET in de afko-lijst. Leuk om eens te testen of uw collegae er pakweg 50 van kennen. Wat me wel opviel was dat niet alle afkortingen als begrip in de woordenlijst terug komen en soms omgekeerd. Zo zie je in de afkortingenlijst CDPC = Central Data Processing Computer, maar dat begrip zie je niet terug in de (verklarende) woordenlijst. Als ik een digitale versie van het verklarend woordenboek had gehad, dan was het turven van (mis)matches eenvoudig geweest. Nu moet ik het even hebben van visuele controle. Zo wordt het assembleerbegrip Jump en de afkorting JMP wel behandeld, maar niet JNE, Jump if Not Equal, een niet minder bekend begrip. Wel Goto, niet GTO. Opvallend is ook het soms wel meer dan 10 keer voorkomen van dezelfde afkorting, bijvoorbeeld DC, dat 29x voorkomt. Dus in zulke gevallen is de context van wezenlijk belang.

  Conclusie
  Het Verklarend Woordenboek Automatisering zal in de meeste gevallen uitstekende diensten bewijzen, maar a) u moet er niet alle i(c)t-begrippen in verwachten en b) zeker niet de recentste. Het verdient van mij een dikke voldoende vanwege de degelijkheid, de fraaie uitvoering en het gedurfde initiatief van de uitgever/auteur.

  René Franquinet Ex-docent informatica, voorzitter vakvereniging i&i


  Titel: Verklarend Woordenboek Automatisering
  ISBN 978-90-484-1952-4
  Vierde druk: juni 2011 © 2011 Henk Biemond
  Uitgave in eigen beheer Productie:
  Free Musketeers, Zoetermeer, 
  Prijs: € 29,50

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75