• 21 januari 2014
 • Er is goed nieuws uit het Noord-Brabantse Bergeijk. In de mooie , lommerrijke, kleine dorpskern de Weebosch (gem.Bergeijk) staat de Gerardusschool what is download upload. De school stond op de nominatie volgend schooljaar gesloten te worden. De bewoners, ouders en leerlingen organiseerden half december een landelijke studiedag samen met de die dag opgerichte “Kleine scholen coöperatie” teams imac. Op de conferentie werden financiële, juridische en onderwijskundige alternatieven werden besproken. Men wist het bevoegd gezag te overtuigen. Onlangs werd bekend dat de Gerardusschool van het bestuur twee jaar krijgt om te bewijzen dat het kan herunterladen.

  Ik mocht een presentatie geven over kwaliteit en kleine scholen. Daarin concludeerde ik dat je de stelling kunt verdedigen dat kleine scholen kwalitatief beter zijn schöne hintergrundbilder fürs handy herunterladen. Ik stelde op basis van diverse wetenschappelijke onderzoeken vast dat er in de basisschool geen oorzakelijk verband bestaat tussen de cognitieve ontwikkeling van de leerling en schoolgrootte costs downloading on netflix.

  Dat verschil bestaat er wel ten gunste van de kleine school als het gaat om een ander belangrijk aspect van kwaliteit namelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling alte office versionen herunterladen. Het sociale welbevinden van alle betrokkenen is op kleine scholen doorgaans beter. Men voelt zich er eerder thuis en ervaart de school als veiliger. Dat geldt voor leerlingen maar ook voor leerkrachten, wat zich onder meer uit in een lager ziekteverzuim Download barcode scanner for free. Ook de betrokkenheid van de ouders en de omgeving is sterker. Er wordt onderling door de leerlingen meer samengewerkt.

  Wat de Weebosch bewezen heeft is dat positieve actie helpt herunterladen. Laten zien dat er alternatieven zijn. In Bergeijk begint de victorie.

  Inmiddels is er een meldpunt voor kleine scholen geopend downloaden apple. Iedereen die zich betrokken voelt bij een kleine school (ouders, leerkrachten, bewoners en andere betrokkenen) kan de sluitingsdreiging melden op de website bios. Zo kunnen krachten worden gebundeld en initiatieven van organisaties die opkomen voor de kleine school worden gesteund.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75