• 15 februari 2000
 • Binnengekomen bericht:
  —————————————-

  Aan alle biologie-docenten

  De NVON heeft de SLO gevraagd materialen te ontwikkelen ter ondersteuning en stimulering van het gebruik van ICT in het biologie-onderwijs tumult herunterladen.
  Voordat we overgaan tot ontwikkeling van materialen willen we een overzicht hebben van de huidige praktijk en de wensen die er leven. Daartoe hebben we een enquête ontwikkeld, die online via internet beantwoord kan worden anno 1602 online kaufen downloaden. Om een bruikbaar overzicht te krijgen van de praktijk is het nodig dat wij antwoorden binnen krijgen van zoveel mogelijk biologie-docenten, van VBO tot en met VWO excel sheets downloaden.

  Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen als ook u deze enquête zou willen invullen. Het kost u hooguit een half uur.
  Heeft u toegang tot internet dan kunt u de enquête die van 7 maart tot en met 8 april op de site van de Veldadvisering staat ( http://www.slo.nl/va/va.html) online invullen kostenlos mp4 musik downloaden. Voor de toegang tot de enquête is wel een wachtwoord nodig. Dit kunt u bij ons aanvragen door op de voornoemde site een aanmeldingsformulier in te vullen download apple imovie. Vergeet niet om uw e-mail-adres te vermelden.

  Geeft u er de voorkeur aan om de enquête op papier in te vullen dan is dat ook geen probleem; meld dit bij ons en we sturen u de enquête met antwoordenvelop toe Download psx emulator android for free.
  SLO
  Veldadvisering t.a.v. mevr. Nijenboer
  Antwoordnr 2041
  7500 VB Enschede.

  Toelichting
  De SLO wil de biologie-docent, waar hij of zij ook staat in het computergebruik, op weg helpen geschenkgutscheine zumen.
  Vragen die daarbij naar voren komen zijn:


  • wat is nu een goede didactische aanpak bij het gebruik van de computer in de klas k3 albums for free?
  • wat zijn de wensen en behoeften van de biologie-docenten met betrekking tot software, scholing, informatievoorziening, uitwisseling van onderlinge expertise sterne kostenlos downloaden?

  Doel van de enquête
  Met de antwoorden op bovenstaande vragen gaan we verder.
  We adviseren uitgevers over het toepassen van ICT in hun methodes american truck simulator herunterladen. We gaan verder met verbetering van de didactische aanpak bij het gebruik van de computer in het biologie-onderwijs. We bevorderen dat er cursussen komen die inspelen op de wensen en behoeften van docenten. We stimuleren bij docenten de uitwisseling van expertise.

  Inquête (= enquête via internet)
  Vanaf 7 maart tot en met 8 april staat op de site van de SLO een inquête. We vragen u vriendelijk om deze in te vullen; het kost u een half uurtje.
  Het voordeel van een inquête is dat de resultaten meteen verwerkt worden. Wanneer u de inquête eenmaal ingevuld hebt, kunt u op elk moment bekijken wat de resultaten tot op dat moment zijn.

  Werkwijze
  Om vervuiling van de resultaten te voorkomen, werken we met wachtwoorden. Zo gauw we uw aanmelding binnen hebben krijgt u dit wachtwoord en ook een nadere instructie.

  Publicatie
  Nadat u de resultaten heeft ingevuld krijgt u een totaal overzicht van de resultaten. Op elk later tijdstip kunt u steeds de actuele stand van de resultaten bekijken.
  De deelnemers aan de enquête krijgen van ons het eindverslag met daarin de conclusies en de aanbevelingen. Voor zover dat mogelijk is zullen we u ook betrekken bij de advisering over materialen die als vervolg op deze enquête vanuit het project zullen worden ontwikkeld. Ook in Niche en NVOX, en via de sites van NVON , NICHE en SLO, zullen we regelmatig over de voortgang van het project rapporteren.


  Nadere informatie
  F. Morshuis
  secretaresse projecten natuurwetenschappen SLO
  tel. 053 – 4840356
  e-mail: f.morshuis@slo.nl

  A. Agterberg, coördinator veldadvisering
  tel 053 – 4840416
  e-mail: a.agterberg@slo.nl

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75