• 7 oktober 2015
  • PazzUp is een lespakket van ProRail over de risico’s op en rond het spoor en het belang van veilig gedrag in de buurt van het spoor google earth pro download for free. Het lesmateriaal bestaat uit een deel dat geschikt is voor het basisonderwijs (groep 5/6 en 7/8) en een deel dat speciaal gemaakt is voor het voortgezet onderwijs (12 – 16) herunterladen.

    Hoewel het lespakket al even bestaat, is onlangs het magazine voor het voortgezet onderwijs volledig vernieuwd. Sinds kort worden gastlessen aangeboden voor groep 8 van het basisonderwijs microsoft word excel kostenlos downloaden. Beide pakketten zijn onderscheiden met Comenius Awards (belangrijke Europese onderwijsprijzen).

    PazzUp bestaat uit zowel online als ‘offline’ materiaal waar individueel en klassikaal en zowel in de les als thuis mee gewerkt kan worden Download remote mouse. Bekijk en bestel het vernieuwde materiaal op PazzUp.nl.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75