• 22 december 2011
 • door Ger Mouthaan

  BoekTweePuntNulEen titel BoekTweePuntNul, die de nieuwsgierigheid prikkelt, een subtitel in het boek zelf zegt al wat meer, nl: over Web 2.0, Social Media en Webtoolsen als je het echt wil begrijpen moet je het aanschaffen en tot je nemen. Een uniek boek door niet alleen zijn inhoud, nl. korte beschrijvingen van 125 van de meest belangrijke webtools en Social Media, maar vooral door de manier van totstandkoming herunterladen sims 4.

  Beide schrijvers Tessa van Zadelhoff en Louis Hilgers zijn in feite niet de schrijvers, maar de content-managers. De echte schrijvers zijn de 125 verschillende co-auteurs, die ieder een webtool beschrijven. Een vorm van co-creatie derhalve, ondersteund door een website, dus ook nog multi-mediaal herunterladen. Dit alles heeft geleid tot een zeer hoogwaardig boek met uitgebreide informatie wat je allemaal aan gebruiks-mogelijkheden op internet kunt vinden, beschreven in een goed leesbaar strak format. Het perfecte Kerstgeschenk.

  Het internet, zeker Web 2.0 met interactiviteit en werken in de cloud, heeft geleid tot ingrijpende veranderingen in de samenleving tumult herunterladen. Over vrijwel ieder onderwerp is met enkele muisklikken de meest uigebreide en actuele kennis op te roepen. Ook worden zeer gespecialiseerde vaardigheden (films, websites, presentaties en fotoboeken maken, publiceren, enz.) gereduceerd tot relatief eenvoudige bewerkingen. De hiervoor benodigde geavanceerde software is gratis of tegen zeer lage kosten online beschikbaar. Dit opent ongekende mogelijkheden voor ieder individu, maar ook groep of schoolklas, om zich op velerlei wijzen te manifesteren binnen, maar ook buiten de eigen kring. Probleem van dit gigantische informatie- en techniekenaanbod is natuurlijk het managen (bewaren, terugvinden, bewerken, delen met anderen, etc.) ervan. Laat dat nu juist de ontstaansgrond van al die webtools en –applicaties zijn.

  BoekTweePuntNul is niet meer en niet minder dan een naslagwerk en instructieboek, waar je over 125 verschillende zogenaamde webtools, web-applicaties en Social Media alle relevante informatie kunt vinden. Deze webtools, de meeste ook gerelateerd aan de Social Media, zijn in feite toepassingsprogramma’s die zelfstandig op het internet draaien, zoals gezegd, vrijwel altijd gratis.

  In het inleidende deel wordt een soort routebeschrijving gegeven voor dergelijke publicaties, met name het niet onbelangrijke, intellectueel eigendom wordt helder uiteengezet. Het ligt ook in de lijn der verwachting dat meer van dergelijke co-creaties het licht zullen zien. Wellicht hebben we hier te maken met een early adapter van een geheel nieuwe manier van schrijven, waarbij het traditionele BoekEenPuntNul door gebruikmaking van de mogelijkheden van het web (co-creatie, website-ondersteuning, interactief) een nieuwe verschijningsvorm vindt. Het is dan ook niet zonder reden dat in de categorie de kracht van het netwerk de SIDN Internet Award 2011 is gewonnen door deze heel bijzondere publicatie.

  Het meest opmerkelijke aan dit boek is dus niet zozeer de inhoud, hoe leerzaam en onderhoudend ook, maar veel meer de wijze van totstandkoming: Co-creatie, waarbij 125 auteurs volgens een strak format ieder een andere webtool beschrijven. Onduidelijk is en blijft hoe de onderwerpen-selectie tot stand is gekomen, er zijn er immers veel meer dan de weergegeven 125 stuks. Belangrijkste manco in dit inspirerende boekwerkje is het ontbreken van iedere vorm van rubricering of labelling (tagging). Zelfs een inhoudsopgave ontbreekt, waardoor het enige houvast / zoeksleutel, de alfabetische indeling op de, soms exotische, benaming van de webtool zelf is. De inhoudsopgave is overigens wel terug te vinden op de bijbehorende website. Het jargonspook is goed onder controle gehouden, dus ook voor digibeten is dit een zinvolle aanschaf. .

  De look & feel van het boek zijn boven elke twijfel verheven. Het formaat is prettig en de opmaak fleurig en levendig. De omslag is eenvoudigweg ‘een vondst’, waarbij de co-creatie fraai verbeeld wordt door de smoelen van alle 125 co-auteurs, dit keer letterlijk een facebook. Ook het samenspel met de website is heel evenwichtig en biedt de mogelijkheid te interacteren met de auteurs. Het boek leent zich door de vele tips uitstekend voor speciale uitvoeringen, een Onderwijsuitgave bestaat reeds, de volgende edities zijn simpel te bedenken; Zorg / Bedrijfsleven / Overheid, etc.

  Goed doordacht is het strakke format, waarin alle webtools zijn gegoten. Een two-pager met altijd de volgende hoofdstukken:

  • wat is het en wat kun je ermee
  • ontstaansgeschiedenis
  • doel / weetjes
  • bijzondere gebruiksmogelijkheden
  • link naar een handleiding
  • jargon dat in de tool gebruikt wordt.

  Iedere kwalificatie of beoordeling ontbreekt dan ook. Het is een keurige, wat afstandelijke en feitelijke beschrijving van 125 webtools. Een mogelijke uitbreiding van het format zou kunnen zijn om per webtool minimaal 2 tools te noemen, die zich op dezelfde of vergelijkbare applicaties richten.

  De schrijvers Tessa Zadelhoff en Louis Hilgers beroemen zich op de korte tijd, waarin dit boek is ge(co-)creëerd. Gezien de grote hoeveelheid onderwerpen die is behandeld, is dit zeker geen geringe prestatie. Gevolg is wel dat er wat slordigheden door de eindredactie zijn geslipt. Alles overziend heb je met dit boek een zeer nuttig naslagwerk in handen en vermoedelijk tevens een mijlpaal op het grensvlak van de ‘social en fysieke media’. Innovatie in de media-wereld!

  Ger Mouthaan
  vader, die moedig poogt de mediavaardigheid van zijn kinderen bij te houden.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75