Deze periodieke bijdrage komt van René Franquinet. René was ooit eens vertaler/eindredacteur van Spirou/Robbedoes. Doceerde Nederlands en daarna informatica in de bovenbouw van het havo en vwo. Tussendoor was (eind)redacteur van COS en redacteur van Stepnet. Nu is hij bestuurslid/auteur van de informaticamethode Enigma, bestuurslid en erelid van de Vereniging i&i, voorzitter van het Platform VVVO en bestuurslid van de Onderwijscoöperatie.

ICTeaser 32 – Heerlijk alles delen

Als je mensen van onder de 30 vraagt of ze lid zijn van Facebook, dan zul je misschien horen: dat is iets voor boven-dertigers, niks voor ons. Facebook […]

ICTeaser 31 – Informatica in de marge?

In het Lorentz Center in Leiden heb ik een internationale werkweek bijgewoond met de titel Computing in Secondary Education. Uiteindelijk is niet zozeer gesproken over hoe je informatica […]

ICTeaser 30 – XPexit

Windows XP (eXPerience) wordt niet meer ondersteund. Dat betekent dus dat er geen gaatjes meer gestopt worden en sanitaire ingrepen worden verricht. Microsoft houdt het wel voor gezien […]

ICTeaser 29 – Onderwijspioniers

Een van de projecten die bij de Onderwijscoöperatie onder assistentie van Kennisland draait, is Onderwijspioniers. Kort gezegd helpt Onderwijspioniers leraren ideeën op school te realiseren. Het team van […]

ICTeaser 28 – Digitale geletterdheid

Een chique begrip voor je vermogen je goed staande te houden in de digitale wereld. Maar het is niet zozeer een chique begrip, dit digitale geletterdheid, als wel […]

ICTeaser 27 – Migratie

Migreren is verhuizen. Dat heb ik een paar weken geleden gedaan. Je verplaatst je hebben en houden, have en goed, van de ene plek naar de andere. Je […]

ICTeaser 26 – Bitcoin

Je had erop kunnen wachten: het verschijnen van een volledig digitaal geldsysteem, waar geen munt aan te pas komt. Dat er geen munten aan te pas komen, is […]

ICTeaser 25 – ICT van binnen en van buiten

ICT is alles wat met moderne communicatietechnologie te maken heeft. Het voordeel van deze omschrijving is dat de I daarmee ook gedefinieerd is, want communicatie is informatie. Je […]

ICTeaser 24 – Excellente leerlingen

Leerlingen die een meer dan gemiddelde intelligentie hebben, kunnen met hun capaciteiten heel goed terecht in een vak als informatica. Voor de gemiddelde burger lijkt dit vreemd, omdat […]

ICTeaser 23 – Data Mining

Een bijzondere vorm van snuffelen in big data, waar we het de vorige keer over gehad hebben, is data mining. Het begrip data mining is al een stuk […]

ICTeaser 22 – Big Data

Je hoort nogal eens beweringen in de trant van: in de laatste 50 jaar hebben we meer kennis en inzicht opgedaan dan in 2000 jaren daarvoor. Dat is […]

ICTeaser 21 – The Internet of Things

Kevin Ashton gebruikte het begrip Internet of Things voor het eerst in 1999. Hij vond het wat belastend dat alles wat we met computers doen, afhangt van menselijke […]

ICTeaser 20 – ICT en de leraar

ICT en de leraar hebben een wisselende relatie met elkaar. Een soort van living apart together. Dat wil zeggen, als het zo uitkomt doen we het samen, anders […]

ICTeaser 19 – Computational thinking

Het is niet mijn bedoeling u lastig te vallen met weer een term uit de computerwereld. Vooral als het begrip computational thinking letterlijk vertaald kan worden met: denken […]

ICTeaser 18 – Informatica, muziek, gym

De vakken informatica, muziek en gym (lichamelijke opvoeding), hebben een grote verwantschap. Die verwantschap hebben ze vanwege hun aard. Die aard brengt met zich mee dat leerlingen er […]

2 van 41234
RDL b2pn120x120 sms-taal120x75